Certreq gebruiken op je DC (Certificate Authority) om makkelijk een certificaat aan te laten maken

certreq -submit -attrib "CertificateTemplate:WebServer" C:\CertReq.txt C:\certnew.cer C:\certnew.pfx